“Диалози от блатото” (Холандия, 2015, Илдико Зонго Плаяс, 54’)

Делтата на Дунав в Румъния – “Последното европейско светилище”, е част от световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Там се полагат големи грижи за опазване на билогичното разнообразие, но твърде малко внимание се обръща на местните общности. Специалистите твърдят, че блатата имат травматично влияние върху хората, които ги обитават. Но наистина ли е виновна Природата? Филмът се опира на задълбочени изследвания в биосферния резерват “Делтата на Дунав” и представлява онагледяване на сериозен антропологичен анализ.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search