“Ботаникът” (Канада, Таджикистан, 2016, Максим Лакост-Лебюи, Мод Плант-Хусарук, 20’)

След разпадането на СССР бившата съветска република Таджикистан е въвлечена в дълга и опустошителна гражданска война. Рахимберди е ботаник, който е загубил всичко след войната и се е преместил в родните планини Памир със семейството си. Там е изградил малък самостоятелен подслон. В свободното си от борбата са оцеляване време той събира, хербаризира и каталогизира редки видове растения с красивия си почерк.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search