“Ботаникът” (Канада, Таджикистан, 2016, Максим Лакост-Лебюи, Мод Плант-Хусарук, 20’)

След разпадането на СССР бившата съветска република Таджикистан е въвлечена в дълга и опустошителна гражданска война. Рахимберди е ботаник, който е загубил всичко след войната и се е преместил в родните планини Памир със семейството си. Там е изградил малък самостоятелен подслон. В свободното си от борбата са оцеляване време той събира, хербаризира и каталогизира редки видове растения с красивия си почерк.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.