“Антон Крупичка – предназначението” (Италия, 2017, Дамяно Левати, 15’)

Всяка сутрин, ставайки от сън, Антон, търси осмисляне на своя ден. Крачейки сред природата, той търси хармония, която превръща живота в низ от положителни емоции.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search