“Антон Крупичка – предназначението” (Италия, 2017, Дамяно Левати, 15’)

Всяка сутрин, ставайки от сън, Антон, търси осмисляне на своя ден. Крачейки сред природата, той търси хармония, която превръща живота в низ от положителни емоции.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.