40-годишнината от първото българско изкачване по Северната стена на Айгер

презентация по случай 40-годишнината от първото българско изкачване по Северната стена на Айгер и среща с неговите автори – Спас Малинов, Методи Савов и Иван Вълчев. “Нордванд” (Северната стена – нем.), която често е наричана “Мордванд” (“Стената на смъртта”), е била и си остава тест за висше катерачно майсторство и “пропуск” за най-високите планини. Казаното се потвърждава и от имената на българите, които правят първите изкачвания на Айгер – от 1 до 4 септември 1975 г. по Класическия маршрут (на Андерл Хекмайр, Лудвиг Фьорг, Хайнрих Харер и Фриц Каспарек) – Спас Малинов, Иван Вълчев и Методи Савов, и от 18 до 26 юли 1978 г. – по Японската диретисима (същите трима плюс Мария Христова, която е първата българка, която се справя със Северната стена на Айгер и въобще с толкова голямо катерачно предизвикателство).
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search