EPIC – ще настъпи ли революция в осигуряването на изкуствени стени?

Мюнхенският startup* “Auroco” разработи първия в света електронен прибор за самоосигуровка. Напълно автоматичното устройство наречено EPIC, бе тествано в индустрията. Сега неговите създатели искат да го предложат и на операторите на изкуствени катерачни стени.

EPIC (Electronic Partner for Individual Climbing) е преносимо устройство, захранвано от акумулаторни батерии. Може да бъде прикрепавано до стената, но също така може да се пристяга към кръста. Командва се с помощта на поставено на ръката дистанционно управление. Разполага и с блокираща система, която се вклюва при изтощаване на батериите. Системата е патентована.

EPIC 2

EPIC може да служи и на катерещите се

Ян Лоозе (Jan Lohse), който заедно с Флориан Видмесер (Florian Widmesser) е изобретател на EPIC, казва:

–           Целта ни беше да създадем устройство, което да предпазва катерещи се от инциденти с фатален край.

Търговският успех в използването на прибора за индустриални цели дойде още с пускането на първата серия от 100 изделия. Благодарение на това фирмата получи постъпления от 271 000 евро. Според пресмятанията, немският пазар може да поеме около 10 000 устройства.

//www.youtube.com/watch?v=78qYFDZ52oY&feature=youtu.be

Създателите на EPIC искат да потърсят реализация и на катерачния пазар. Около половин милион немци се катерят редовно, често по изкуствени стени. Предизвикателство е катерачите да бъдат убедени, че могат да използват изкуствен осигуряващ. Интересно е дали това ще се случи… Може би, доколкото напълно автоматизираният, управляван от компютър автомобил вече чука на вратата. По съшия начин и EPIC може да застъпи партньора по свръзка…

За увеличаване на производствените мощности и за цялостна реализация на проекта, създателите на EPIC търсят инвеститори с помощта на платформа за crowdfunding**. Досегашните резултати от акцията посочват, че не липсват желаещи да помогнат. Досега са събрани 70 000 от търсените 250 000 евро.

На водещата снимка – тази кутия може да революционизира самоосигуряването на изкуствени стени

––––––––––––––

*Стартъп (от англ. startup company, startup, букв. “начало на процеса”) – термин, използван от списанието “Forbes” през август 1976 г. и от изданието “Business Week” през септември 1977 г. за обозначване на фирми с кратка с история на операционна дейност. Понятието навлезе в употреба през 90-те години на ХХ век и придоби широко разпространение по време на т. нар. dot-com boom (dot-com bubble) през 1997-2000 г. Създателят на методиката за развитието на клиентите (англ. customer development) – американският предприемач Стийв Бланк (Steve Blank), определя стартъп-ите като временни структури за търсене на възпроизводими и самонарастващи бизнес-модели. А идеологът на итеративния подход в предприемачеството Ерик Рийс (Eric Ries) отбелязва, че стартъп може да бъде наречена организация, която създава нов продукт или услуга в условията на висока неопределеност.

**Краудфъндинг, буквално “народно финансиране” (от англ. сrowd funding, сrowd – тълпа, funding – финансиране) – колективно сътрудничество на хора (донори), които доброволно обединяват своите пари или други ресурси (като правило чрез интернет) за поддръжка на усилията на други хора или организации (реципиенти). Краудфъндингът  е една от формите на т. нар. краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – тълпа, sourcing – използване на ресурсите), чието название в някои случаи се превежда на български като “oтворената ангажираност”. Означава привличане на доброволни начала към решаването на едни или други проблеми на развойната производствена дейност на широк кръг лица с цел използване на техните способности, знания, опит чрез съвременни информационни и комуникационни технологии. Терминът е дефиниран през 2006 г. от американската компания “Merriam-Webster”, а е въведен в обръщение от писателя Джеф Хау (Jeff Howe) и редактора на списанието “Wired” Марк Робинсън (англ. Mark Robinson) през юни 2006 г.

Recent Posts

Leave a Comment