„Две седмици в Алпите – ферати, върхове, пътеки“

Новият сезон на традиционните срещи в Биологическия факултет* на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” ще започне в 19.30 часа на 18 септември 2012 г. в
259-та аудитория с презентацията на Богдан Куртев „Две седмици в Алпите – ферати, върхове, пътеки“.

Гран Парадизо (4061 м)

Снимка: Богдан Куртев


В нея авторът ще разкаже за своето и на осем свои приятели пребиваване в Алпите и Доломитите в края на отиващото си лято, за изкачванията на Пунта Пеня (Punta Penia 3343 м) – най-високата точка на Доломитите в масива на Мармолада, Гран Парадизо (Gran Paradiso, 4061 м) – най-високия връх изцяло в Италия, за посещението на Музея на Меснер в Доломитите и др.

Заповядайте!

Организатор:
Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”.

––––––––

*Повече информация за Биологическия факултет и местоположението му – на:

//piron.phls.uni-sofia.bg/projects/kulturna-karta-na-sofia/63-2010-01-10-09-58-46

Recent Posts
Comments
  • Bogdan

    Общо бяхме осем – заедно с мен. Извинявам се за объркването, явно не съм се изразил достатъчно ясно.

Leave a Comment