“Дрокпа” (САЩ, Китай)

Премиера за България на филма “Дрокпа” (САЩ, Китай, 2016, Ян Чун Су, 79’/ “Drokpa”, USA, China, 2016, Yan Chun Su, 79’)

Заснет на високото плато в Източен Тибет, филмът е интимен портрет на голямо семейство номади, чийто живот е на прага на необратима промяна.

Recent Posts

Leave a Comment