Dream team ще атакува северната стена на Латок-1

Александър и Томас Хубер (Alexander, Thomas Huber) заминаха за Пакистан. Партньори в експедицията ще им бъдат Дани Арнолд (Dani Arnold) и Марио Валдер (Mario Walder). Тяхна цел е девствената северна стена на Латок-1 (Latok I, 7145 м)*.

Северната стена на Латок-1

Малката група Латок е част от планинската верига Панмах Мустаг (Panmah Muztagh) в централната част на Каракорум (Пакистан). Разположена е точно на изток от групата Оугър (Ogre), в която (и в Панмах Мустаг) найвисок е едноименният връх, известен и като Баинтха Брак (Baintha Brakk, 7285 м).

Латок-1 e изкачен за първи път през 1979 г. от японска експедиция, начело с Наоки Такада (Naoki Takada). Първи на върха стъпват Син’е Мацуми (Sin’e Matsumi), Цунео Шигехиро (Tsuneo Shigehiro), Ю Ватанабе (Yu Watanabe), последвани след три дни от Хидео Муто (Hideo Muto), Юн’ичи Оку (Jun’ichi Oku) и Кота Ендо (Kota Endo). Те тръгват от ледника Баинтха Лукпар (Baintha Lukpar Glacier) в южното подножие на върха, изкатерват едно ребро и излизат на източния гребен.

––––––––-

*Височините в тази информация са от картата “Karakoram” в мащаб 1:250 000 на Швейцарската фондация за алпийски изследвания (Die Schweizerische Stiftung für Alpine Forschung, Swiss Foundation for Alpine Research). Но измерванията през 1977 г. под ръководството на италианеца проф. Артуро Бергамаски (Arturo Bergamaschi, роден 1928 г.) донасят други резултати:

Латок-1 (Latok I) – 7086 м,

Латок-2 (Latok II) – 7151 м,

Латок-3 (Latok III) – 6860 м.

Професор Бергамаски предлага размяна на имената (обозначенията) на Латок-1 и Латок-2. Но повечето източници продължават да посочват централния връх в масива като Латок-1, а западния – като Латок-2. Повече – в “The American Alpine Journal”, 1998, стр. 320-321.


Професор Артуро Бергамаски

Групата Латок с “Палеца на Човекоядеца” (Лукпила Брак, Узун Брак, англ. “Ogre’ s Thumb”, Lukpilla Brakk,Uzun Brakk, 5380 м) на преден план вляво

Recent Posts

Leave a Comment