Double header-ът на Боян Петров е рекорден

От справката в списъците на изкачилите Броуд пик (8047 м) и К-2 (8611 м) става ясно, че постижението на Боян Петров – стъпването на двата върха в рамките на 8 дни, е рекорд в хималаизма. Информацията е сверена с базата данни на едни от най-големите хроникьори на алпинизма в най-високите планини Еберхард Юргалски (Eberhard Jurgalski)*, Германия.

Поглед от Главния връх на Броуд пик Broad peak Main, 8047 м) към К-2 (8611 м), между тях се виждат Предвърхът/ Роки Съмит (Broad peak Foresummit/Broad peak Rocky Summit, 8013 м) и гребенът, който свързва Роки Съмит с Главния връх

Снимка: © Маркус Кронталер

Photo: © Markus Kronthaler

(Österreichisch-deutsche Broad peak-Chogolisa Expedition, 2006)

Всъщност, подобно постижение имат само четирима души:

  1. Боян Петров – 23 юли 2014 г.-31 юли 2014 г., осем дни, без кислород,
  2. Йозеф Раконцай (Jozef Rakoncaj, Словакия, по онова време Чехословакия) – 22 юни 1986 г.-5 юли 1986 г., тринадесет дни, без кислород,
  3. Беда Фустер (Beda Fuster, Швейцария) – 21 юни 1986  г.-5 юли 1986 г., четиринадесет дни, без кислород,
  4. Ролф Цемп (Rolf Zemp, Швейцария) – 21 юни 1986  г.-5 юли 1986 г., четиринадесет дни, без кислород.

–––––––––––––

* Vielen Dank für Ihre Konsultation, Eberchard!

Recent Posts

Leave a Comment