“Дхаулагири е моят Еверест”, Словакия

Премиера за България:

“Дхаулагири е моят Еверест”

Държава: Словакия

Година: 2021

Режисьор: Павол Барабаш

Продължителност: 64 мин.

Описание: През 1984 г. Золтан Демян изкачва два осемхилядника без допълнителен кислород. Първо изкачва южната стена на Лхотце Шар, a след това южния склон на връх Еверест. Метеорологичните условия обаче превръщат спускането му в драматично преживяване. Животът му дава поука по време на първото му изкачване на Дхаулагири в алпийски стил. На този вертикален югозападен склон го очаква не само най-голямата трудност в катеренето, а и важна информация, която ще промени живота му.

Trailer:

Recent Posts

Leave a Comment