д-р Хелиана Дундарова – спелеолог

24 септември, петък
Голяма зала
16:30ч. – 17:30ч. – презентация на д-р Хелиана Дундарова –  „Пещерна експедиция Бански суходол“. Хелиана Дундарова е спелеолог, д-р на биологическите науки, участник в многобройни български и международни експедиции.
Гл. ас. д-р Хелиана Дундарова работи в отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.
Завършила е бакалавърска степен „Биология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Магистърската си степен по зоология придобива в Карлов университет в Прага. Докторската си дисертация изготвя в Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН, на тема „Молекулярна филогения на морфо-групата: Myotis mystacinus (Chiroptera: Vespertilionidae) на Балканския полуостров“.
Изучава разред Chiroptera (ръкокрили) от 10 години. Участва активно в зимното преброяване на прилепните колонии в Чехия и Словакия по време на своята магистратура. През 2012 се включва в картирането на прилепните местообитания по НАТУРА 2000, като експерт в България.
По време на своята магистратура и докторантура, изучава филогенията и филогеографията на целеви видове прилепи в Палеарктика. Придобива умения за установяване на видове двойници, чрез прилагането на молекулярно-генетични методи.
От 2015 до сега участва в изучаването на зоонозните заболявания по прилепите, чрез вземане и анализ на кръвни проби. От 2018 до 2019 е ръководител на проект за защита на подземните местообитания и пещеролюбивите видове прилепи в Киргизстан. Взела е участие в редица пещерни експедиции на Балканите, Западна, Централна и Югоизточна Азия. От 2019 участва като експерт по прилепи в проекта Живот под един покрив.
DSC01091 (1)
20200904_165901 (1)
Banski suhodol bats
20200828_184643 (1)
Recent Posts

Leave a Comment