Чешка атака на Гашербрум-1

Чешките алпинисти Марек Холечек (Marek Holeček) и Ондра Мандула (Ondra Mandula) започнаха пореден опит за прокарване на нов маршрут осемхилядника Гашербрум-1 (или Хидън пик, 8068 м) в Каракорум, Пакистан

Свръзката предприе атака, в хода на която иска да завърши маршрута по югозападната стена на Гашербрум-1. Амбициозната спортна цел се реализира без постоянни лагери, без парапети, без услугите на височинни носачи и, разбира се, без кислород.

Максималната достигната височина при досегашните опити на чешките алпинисти е 7600 метра. Маршрутът е труден и опасен, защото върви частично по застрашен от лавини терен. През 2013 година, след лавинен инцидент, загина един от най-силните алпинисти на Чехия Зденек Хруби (Zdeněk Hrubý).

Настоящият опит на Холечек и Мандула започна на 8 август. Те информират за трудни условия и голяма лавинна опасност. Затова изкачването не преминава гладко. Последното съобщение от двамата бе от височина 7000 метра.

На водещата снимка – незавършеният Чешки маршрут на Гашербрум-1

Снимка/ photo: AltitudePakistan.Blogspot.Com

Recent Posts

Leave a Comment