Бременност и катерене – една анкета на Бет Роудън

Бет Роудън (Beth Rodden), която до преди няколко години бе често героиня на информации в сайта, публикува резултатите от своя анкета сред бременни жени, занимаващи се с катерене.

Climbing and Pregnancy

Ейдриън Хоугъл 32 седмици от началото на

бременността си в Ред Рок Кениън

Бет, която продължи да се занимава с катерене в периода на своята бременност, бе подтикната от интереса на читателките си към проблема да подготви и проведе анкета съвместно с лекари. На въпросите й отговориха 325 жени.

Бет пише:

  • На повечето жени, които отговориха на въпросите ми, катеренето по време на бременността, не бе повлияло зле. Малко от тях бяха преживели контузии. Общо погледнато, от резултатите изглежда, че жените са в състояние да използват катеренето като здравословна форма на физически упражнение по време на бременността.

Характеристика на анкетираните

Анкетирани Средно за САЩ
Години в момента на раждане 31 години 25-29 години
Увеличение на теглото в хода на бременността 14 кг 11-15, 9 кг
Времетраене на бременността 39, 5 седмици

Катерене по време на бременността

В кой момент от началото на бременността ограничи катеренето? След 20 седмици (+/ – 10)
В кой момент започна да носиш сбруя за бременни? Използвана е от 78, 4% от анектираните.

21, 6 седмици след началото на бременността

В кой момент от бременността спря да се катериш? 31 седмици (+/ – 8) след началото на бременността
Получавала ли си контузии от катерене в хода на бременността? Да – 6%
Забелязала си влияние на бременността върху силата ти? Да – 74%
Забелязала ли си влияние на бременността върху ставите ти? Да – 59%
Забелязала ли влияние на бременността върху чувството ти за равновесие? Да – 73%

Усложнения по време на бременността и при раждането

При анкетираните Средно за САЩ
Аборт* 0,6% 13-26%
Диабет при бременни жени 2% 6-7%
Хипертензия при бременни 2% 3,4%
Кървене при бременност** 9,8% 20-40% през първите три месеца, рядко по-късно
Сериозно кървене след раждането, налагащо кръвопреливане 0,6% 0,4-1,6%

* Жените, преживели аборт, по всяка вероятност по-рядко и с по-малко желание са попълвали анкетата, което намира отражение в резултатите и те не означават, че катеренето води до по-малък риск от аборт.

** 20-40% кървене по време на бременност в националната статистика включва и броя на жените, които са абортирали. Резултатите от анкетата и тук за изкривени във връзка със статистическата липса в анкетата на жените, които са направили аборт.

Статистика за ражданията

При анкетираните Средно за САЩ
С цезарово сечение 19% 32%
Нормално раждане 81%
Епидурална анестезия 50%

Родилки

Колко време сред раждането се върна към катеренето? 3, 5 месеца
Кърмеше ли детето си? Да – 96%
Забеляза ли промяна в количеството на кърмата след подновяване на заниманията с катерене? Да – 7%

Повече по темата – на сайта на Бет Роудън:

//bethrodden.com/2016/03/climbing-pregnant-medical-study-results/

На водещата снимка – Бет Роудън

Recent Posts

Leave a Comment