БФФ 2016: “Зимна активност”, Франция

Премиера за България:

“Зимна активност” (Франция, 2016, Микаел Бимбо, 23’/ “w!nteractivity”,France, 2016, Mickael Bimboes 23’)

Четирима приятели – Микаел, Рьоми, Солан и Уилям се забавляват навсякъде в планината. Специалисти по свободно каране, те ни убеждават, че това не е единствената форма на активност през зимата. Задачата им се усложнява двойно от факта, че те са не само герои, но и създатели на филма.

 

Recent Posts

Leave a Comment