БФФ 2016: “Стремеж към Памир”, Франция

Премиера за България:

“Стремеж към Памир” (Франция, 2016, Бриан Мате, Морган Моншо, Сифе Вера, 52”/ “Solidream, les œuvres du Pamir”/ “Aspirations of the Pamir”, France, 2016, Brian Mathé, Morgan Monchaud, Siphay Vera 52’)

В най-затънтените кътчета на Памир в Таджикистан, близо до границата с Афганистан, трима приятели тестват велосипеди изработени частично от… бамбук. Освен това изкачват тамошни петтхилядници и се срещат с местни хора, които искат да запазят и да увековечат местната култура и с които намират много допирни точки. И по време на цялото пътешествие от родните си домове до снежните върхове на Памир не спират да размишляват върху отговорността за своите действия.

Recent Posts

Leave a Comment