БФФ 2016: “Шуну, който ще дойде”, Русия

Българска премиера на филма:

“Шуну, който ще дойде” (Русия, 2011, Салават Юзеев, 42’/ “Шуну,который придет”/ “Shunu will come”, Russia, 2011, Salavat Yuzeev, 42’)

Това е последният филм от серията “От Валдай до Алтай”, чиято цел е да покажe културното и природното многообразие на Руската федерация и да запознаe зрителя с нейните малки народи. В случая – с тези на Алтай. За 40 минути се пренасяме на хиляди километри от дома, за да се срещнем с изключителни пейзажи и съвършено различна от нашата култура. Приближаваме се до чергарите, които прехвърлят стадата си от пасище на пасище, до религиозните практики и начина на живот на тамошните шамани, до фолклора, музикалната култура, загадъчните паметници и наскалната живопис на древните тюрки и алтайци. Всичко това оставя незабравими впечатления.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment