БФФ 2016: “Самоанализ”, Франция

Премиера за България:

“Самоанализ” (Франция, 2016, Лионел Прадо, 16’/ “Introspection” France, 2016, Lionel Prado, 16’)

Объркан от твърде много условности и затрупан от излишна информация, героят на филма търси начин за измъкване от порочния кръг. “Самоанализ” предлага решение – изследване на собствените чувства и на собствения вътрешен свят на фона на природата.

 

Recent Posts

Leave a Comment