БФФ 2016: “С каяк през живота”, Полша

Премиера за България:

“С каяк през живота” (Полша, 2016, Йежи Порембски, 59”/ “With a Kayak Throgh Life” Polska, 2016, Jerzy Porebski, 59’)

 

Филмът е разказ за твърдостта и последователността при преодоляване на пречките, за надмогването и неукротимия стремеж към постигане на поставените цели от всички поколения членове на знаменития клуб “Бистше”. За над четири десетилетия те написаха едни от най-ярките страници в историята на изследванията на реките на нашата планета. По света са познати техните експедиции почти на всички континенти – по Колка (според някои източници – най-дълбокият каньон на Земята, два пъти по дълбок от Големия каньон на Колорадо), Амазонка, изворите на Нил, Колорадо, реки в Хималаите и Австралия, най-трудните реки в Европа. А в останалото време организират курсове за обучение, състезания, спускания по реки в Полша. Техните постижения са резултат на огромната всеотдайност, на компетентността и на работата в екип в изключителната атмосфера, която създават всички хора, свързани с клуба “Бистше”. Предавайки опита и знанията си, те заразяват със своята откривателска страст и са мотор за развитието на водния туризъм в Полша. Режисьорът Йежи Порембски показва в какво се състои феноменът на краковския клуб. Обяснява откъде се взимат неговите успехи. Приближава до зрителя непознатите – извън известните – световни постижения. От колоритните разкази, освен страстта и радостта от постигането на поредната цел, бликат предаваните от поколение на поколение вяра и убеждение, че твърдостта и последователността позволяват да бъде постигнато непостижимото.

Recent Posts

Leave a Comment