БФФ 2016: “По склоновете”, Словакия

Премиера за България:

“По склоновете” (Словакия, 2016, Иван Мрнчо, Юрай Коржинек, 22’/ “Bokami”/ “The sides”, Slovakia, 2016, Ivan Mrnčo, Juraj Kořínek, 22’)

Филм за едно от най-големите състезания по ски алпинизъм в Централна Европа – тридневното ски-рали за отбори по двама души в Западните Татри.

 

Recent Posts

Leave a Comment