БФФ 2016: “Първо прекосяване на Македония”, Македония

Премиера за България:

“Първо прекосяване на Македония” (Македония, 2015, Горан Вучич, Кирил Шентевски, 36’/ “Prva Makedonska Transverzala”/ “First Macedonian Traverse”, Macedonia, 2015, Goran Vukik, Kiril Shentevski, 36’)

Филм за прекосяваето на западната част на Република Македония. То започва от връх Люботен в Шар планина и стига до Охридското езеро. Това са 200 км по едни от най- красивите планински пътеки на Балканите, през живописен и разнообразен терен с надморска височина на места над 2000 метра. Проследен е пътят на планинарите през 2014 г., които възстановяват маршрута отпреди 40 години. Като допълнение са включени интервюта с участниците и учредителите на проявата.

Recent Posts

Leave a Comment