БФФ 2016: “Отгоре и отдолу – анаконди и кондори”, Великобритания

Премиера за България:

“Отгоре и отдолу – анаконди и кондори” (Великобритания, 2015, Джон Спайк Грийн и екип, 37’/ “Below and Beyond – Anacondas and Condors”, United Kingdom, 2015, Team, Jon Spike Green, 37’)

Две коренно различни първи спускания с каяци в Перу – по една река в джунглата, и по друга в див и пустинен каньон.

Recent Posts

Leave a Comment