БФФ 2016: “Някъде”, Франция

Премиера за България:

“Някъде” (Франция, 2016, Мелоди Булисиер, 6’/ “Ailleurs”/ “Somewhere”, France, 2016, Mélody Boulissière, 6’)

Дори бягството от всекидневието, желанието да се пътешества и да се търсят приключения в днешно време се превръщат в трескаво желание за консумиране. Всичко минава през интернет. Всичко си има цена и е бързо и лесно. И много често – повърхностно. Пътуването става рутинно и предвидимо, като че ли вече изживяно. Лавина от снимки на най-екзотични места. И в този момент възниква необходимостта от забавяне на този процес и от намиране на път назад – към автентичността.

Recent Posts

Leave a Comment