БФФ 2016:“Ние сме едно семейство – португалци в Горен Енгадин”, Швейцария

Премиера за България:

“Ние сме едно семейство – португалци в Горен Енгадин” (Швейцария, 2015, Рюди Брудерер, 26’/ “Nós somos todos uma família – Portugais en l’Engiadin’Ota”/ “Nós somos todos uma família – Portugiesen im Oberengadin”, Switzerland, 2015, RuediBruderer, 26’)

Преди 25 г. в Замедан е основан футболният клуб “Лузитануш”. Първоначално това били няколко запалени по футбола португалци, които се събирали да поиграят след работа. Днес “Лузитануш” от Замедан е нещо много важно за португалците в долината не само от спортна, но и от културна и обществена гледнаточка. В Горен Енгадин почти всеки осми жител има португалски корени. Силният прираст в последното десетилетие е особено предизвикателство за властите и училищата. В Понтрезина, където всеки трети ученик произхожда от Португалия, се виждат размерите на интеграцията. Двуезичното немско-романско селско училище е образец за приобщаването на чуждоговорящите деца. Филмът “Nós somos todos uma família” (“Всички ние сме едно семейство”) показва моменти от всекидневието на португалската общност и се занимава с въпроса за интеграцията.

 

Recent Posts

Leave a Comment