БФФ 2016: “Кял-келе”, Русия

Премиера за България:

“Кял-келе” (Русия, 2014, Елена Порошина, 19’/ “Kjal-Kele”, Russia, 2014, Elena Poroshina, 19’)

“Кял-келе в превод от мансийски (езика на народа манси) означава малка къщичка в гората. А в нея живее един мъничък човек – последният мансиец”. Сигурно така ще започва приказката за вишерските мансийци, когато за тях остане само споменът” – с тъга пише авторката на филма…

– Диплом “За внимание към съдбата на малките народи на Русия” от Шестия общоруски фестивал на екологич1ния фолм “Меридиан на надеждата”, Санкт Петербург, 2015 г.,

– участие в Международния фестивал на документалния и антрополическия филм в Пярну Естония), 2016 г., Фестивала на студентски и дебютни филми “Света Ана” в Москва, 2016 г., Международния фестивал за студенстски филми и художествена фотография “Златната петорка”, Химки (Русия), 2015 г.,

Международния фестивал на туристическия филм в Магас (Република Ингушетия), 2015 г., Международния фестивал на мюсюлманското кино в Казан (Татарстан), 2015 г., Международния студентски фестивал на антропологическия филм в Екатеринбург (Русия), 2015 г.

Recent Posts

Leave a Comment