БФФ 2016: “Kонската сила”, Швейцария

Българаска премиера:

“Kонската сила” (Швейцария, 2015, Арнолд Раух, 26’/ “Forza chaval”/ “Forza chaval – Pferdestärke”, Switzerland, 2015, Arnold Rauch, 26’)

Работата е като реликт от отминало столетие, тиха и все пак енергична. Конете са като дошли от друг свят. С огромна сила, излъчващи спокойствие. Арнолд Раух, режисьор в RTR, среща в Долен Енгадин една от последните групи горски работници, които работят с коне. На жаргон му казват “влачене на дърва”. Издърпването на дънерите с коне изисква силата на повече от един кон. Животните идват от Франция или от Тирол. Собствениците им обаче са кореняци-енгадинци. Заедно те вършат важна и необходима дейност за енгадинската гора, която все по-често се изпълнява с машини и хеликоптери. Филмът предава симбиозата между човека и животното. В зимната гора на Енгадин Арнолд Раух проследява ритъма на работа и живот, който днешният човек изглежда е загубил и забравил. Но все още има надежа. Благодарение и на “Forza chaval”.

Recent Posts

Leave a Comment