БФФ 2016: „Призракът на планините“, Дания, Италия

Премиера за България:

“Призракът на планините” (Италия, 2016, Фредерик Волф Теглхус, Анализа Брамбиля, 45’/ “Ghost of the mountains”, Denmark, Italy, 2016, Frederik Wolff Teglhus, Annalisa Brambilla 45’)

През 2013 г. рейнджър от националния парк “Силикем” в Североизточна Монголия открива следи на неуловимия снежен леопард (или снежен барс). Монголските власти решават да започнат мащабно проучване, за да бъде установен броят на редките животни. Поканени са биолозите Расмус и Франческо, с опит във фотографирането на диви животни в естествената им среда. Те инсталират 50 камери и започват изследване на следите по снега. Двамата живеят с рейнджърите и семействата на овчари от района, които им осигуряват подслон. Това им позволява да се запознаят с бита им и с начина им на мислене. И за сетен път да стигнат до извода, че опазването на дивата природа зависи единствено от хората.

Recent Posts

Leave a Comment