БФФ 2016: “Еоa”, Черна гора, 2015

Премиера за България:

“Еоa” (Черна гора, 2015, Владимир Перович, 22‘/ “Eoha”, Monte Negro, 2015, Vladimir Perovic, 22’)

В безкраен планински скалист свят, напомнящ за Сътворението, овчар общува с овцете и козите си. Използва около двадесет подвиквания, подсвирвания, междуметия и други звуци. За човешкото ухо те може да изглеждат като какофония, но за стадото са разбираем език, ритмична проповед и мелодия. Вгледайте се и се вслушайте внимателно… Хармонията между човек, животни и природа е пълна.

Recent Posts

Leave a Comment