БФФ 2016: “Двама братя и планината – Мартин и Флориан Рийглер”, Италия

Българска премиера на филма:

“Двама братя и планината – Мартин и Флориан Рийглер” (Италия, 2016, Маркус Фрингс, 36’/ “Zwei Brüder und der Berg – Martin und Florian Riegler”/ “Two brothers and the mountain – Martin and Florian Riegler”, Italy, 2016, Markus Frings, 36’)
Филмът проследява алпийската кариера на братята Мартин и Флориан Рийглер, които са продължители на богатите традиции на алпинизма в родния им град Болцано. Те са катерили на много места по света, но непрекъснато се връщат към Ортлер и Кьонигшпице в Източните Алпи.

Recent Posts

Leave a Comment