BFF 2016: “Дувин, най-малкото романско средно училище – една година посещение”, Швейцария

Българска премиера:

“Дувин, най-малкото романско средно училище – една година посещение” (Швейцария, 2015, Елиги Дерунгс, 29’/ “mo il tic tac da l’ura”: Duin, la pli pitschna scola cumplessiva rumantscha – sin visita durant in onn”/ “mo il tic tac da l‘ura”,  Switzerland, 2015, Eligi Derungs, 29’)

“Все още добре си спомням есента на 1967-та, първият ми учебен ден. Доста притеснен, с кожена раница, чаках пред къщата на родителите на съучениците ми Ремо и Марко. Развълнувани и изпълнени с любопитство, вървяхме към училищната сграда. Днес, почти 50 години по-късно, класната стая отново буди интереса ми. Училището в Дувин е най-малкото средно романско училище, което ще рече: една класна стая, един учител, две ученички и 6 ученици в четири различни класа. В рамките на една година аз и моята камера съпровождаме учениците. Аз съм един от тях, наблюдавам какво се случва в класната стая, следя учениците из селото, докато събират стара хартия и отивам на училищна екскурзия с тях. И тогава, един специален момент: аз съм там, когато дават дипломите на Флориан, Йоса, Линда, Ливио, Лорена, Нико, Патрик и Тициан” – казва режисьорът Елиги Дерунгс.

 

Recent Posts

Leave a Comment