БФФ 2015:“За няколко мига”, Франция

Българска премиера на филма:

“За няколко мига” (Франция, 2013, Бертран Дьолапиер, 28’/ “For a Fistful of Seconds”, France, 2013, Bertrand Delapierre, 28’)

“Елате с нас, за да откриете един друг алпинизъм – катерене + B. A. S. E.- скокове. Нашето “игрище” са Френските Алпи. Целта ни е да летим с костюмите-крило колкото се може по-бързо и най-дълго. През всички сезони. Ще отидем в долината на Арв, ще изкачим Гран Капюсен, северната стена на Олан, Тет дьо Грамюса, Кроа де Тет и много други върхове” – канят героите и авторите на този филм.

Recent Posts

Leave a Comment