БФФ 2015: Правила за участие

Петнадесети международен кинофестивал за планини, екстремни спортове и приключения,

25-29 ноември 2015 г.,

Банско.

Член на Международния алианс за планинарско кино от 26 август 2005 г.

 

РЕГЛАМЕНТ

 

 • Международният кинофестивал за планини, екстремни спортове и приключения се организира от Общината на Банско и Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”.
 • Средствата за неговото провеждане се набират от дарения, спонсорство и договори за реклама.
 • Място на провеждането е град Банско, България.
 • Времетраенето на Фестивала е от 25 до 29 ноември 2015 г.
 • Целта на този Фестивал е да насърчава планинарското кино и да допринася за неговото развитие, като привлича вниманието към планините, планинарските и екстремните спортове и дейности, активността на открито (outdoor activity), бита и културата на планинарските народи, опазването на планинската природа.
 • На фестивала ще бъдат раздадени:
  • Голяма награда,
  • Специална награда на журито,
  • Награда за български филм,
  • Награда на Община Банско за филм, отразяващ бита и културата на планинарските народи,
  • Награда за цялостна реализация в екстремни условия,
  • Награда на Сдружението на туристическия бизнес в Банско за филм, за планинарски спортове, приключения и изследвания.
 • Под понятието “планинарски филм” се разбира всяка кинопродукция (на филмова лента или видео), която поставя и разглежда посочените в точка 5 теми.
 • Фестивалът е отворен за създатели на филми, които са професионалисти, аматьори или работят на свободна практика (free lancers).
 • Филмите, които участват във фестивала трябва да бъдат на следните носители:
  • Предпочитаме да получим филмите като дигитални файлове.
   • Те могат да бъдат .mov, .avi, .mpeg, .mp4 и всеки друг контейнер; H.264, XviD, MPEG4 и всеки друг кодек стига контейнера и кодека да доставят добро качество (HD формат или най-малко DVD качество).
   • Препоръчваме:
    Контейнер: .mov.
    Кодек: H.264 с максимално качество (приблизително 5000kbps).
    Резолюция: 1280x720px (720p) или по-голяма, например 1980x1080px (1080p).
   • Ако нямате къде да ъплоаднете Вашия филм или нямате FTP акаунт – моля свържете се с нас, за да ви изпратим.
   • Можете да изпратите дигиталния файл по пощата на всякакъв вид физически устройства – USB-стикове, външни хард-дискове и др.
   • Нямаме лимит относно големината на файловете.
  • Ако нямате възможност да ни изпратите дигитален файл, моля изпратете ни DVD или Blu-Ray диск.
   Много важно: Не ни изпращайте използвани или надраскани дискове, тъй като най-вероятно няма да можем да ги пуснем. Моля, изпращайте ни само нови и добре работещи копия!
  • Ако нямате възможност да ни изпратите дигитален файл, Blu-Ray или DVD диск – можете да използвате Mini-DV касета.
  • Ако вашият филм е на друг носител – моля свържете се с нас, за да уговорим подробностите.
 • Филмите от чужбина трябва да бъдат съпроводени от монтажните листове на английски, френски, немски, италиански или руски. Превеждането и озвучаването им е грижа на организаторите. Допуска се симултантно озвучаване или показване на филмите на английски език.
 • Филмите трябва да бъдат съпроводени от формуляр за участие.
 • За участниците от България са валидни следните крайни срокове:
  • за изпращане на формуляри за участие – 1 септември 2015 г.,
  • за изпращане на филмите – 10 септември 2015 г.
 • Всеки филмов реализатор може да участва в конкурсната програма с четири произведения, заснети през последната календарна година, предхождаща поредния Фестивал – 2014-а, както и през 2015 г.
 • Българските филми, отговарящи на условията в точка 13, участват в конкурсната програма, само ако имат субтитри на английски език.
 • Освен конкурсна Фестивалът има и ретроспективна (извънконкурсна, несъстезателна) програма. Филмите във нея трябва да отговарят на изискванията, посочени в точка 7.
 • Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм” извършва предварителна селекция на представените филми, когато това се налага.
 • Организаторите на Фестивала – Общината на Банско и Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”, определят фестивално жури.
 • Фестивалното жури определя наградите.
 • Всеки участник е длъжен да представи на организаторите:
  • формуляр за участие,
  • филм(и) на един от носителите, посочени в точка 9,
  • трейлър(и) към филма(ите) на един от носителите, посочени в точка 9, или линк към YouTube, Vimeo или друг уебсайт с препоръчително качество 720p или повече.
  • монтажни листове (за участниците от чужбина),
  • четири черно-бели или цветни снимки.
 • Всяка подобна пратка трябва да се изпраща на адреса на Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”:

 

БЪЛГАРИЯ

1113 София

ул. “Юрий Гагарин” блок 97, вход “А”

Телефони: 02/ 840-74-75, 0888/ 858-714, 0888/ 859-563,

e-mail: banskomountainfilmfest@abv.bg

 

 • Всички пощенски разходи по изпращането са за сметка на участниците.
 • Организаторите не носят отговорност за повреди на филмите по време на транспортирането им.
 • Организаторите се задължават да използват предоставените им копия единствено с некомерсиална цел, за еднократно показване в рамките на фестивала.
  • След съгласието на упражняващите авторските права 10-15-секундни части от тях могат да бъдат показвани в телевизионни предавания без рекламна цел.
 • След приключване на проявата копия от филмите от конкурсната и ретроспективната програма остават в архива на Фестивала.
 • Организаторите на Фестивала поемат раходите за една нощувка на един човек (режисьор, оператор или продуцент) на филм от конкурсната програма. Пътните разходи са за сметка на участника.
 • Подписването на Формуляра за участие означава съгласие за спазване на посочените в този регламент правила.

 

Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”,

януари 2015

Recent Posts

Leave a Comment