БФФ 2015: “Ехо”, Швейцария

Българска премиера на филма: “Ехо” Швейцария, 2014, Алине Сутер, Селин Каридроа.

Филмът ни приближава до езика романш (или реторомански), използван в сърцето на швейцарските планини. Ехото му звучи в далечните долини през всички сезони, смесва се с трептенията и отгласите на цялата природа. Бавно затихващото ехо от един отиващ си език ни напомня, че нашата идентичност се корени също в гласовете, в избора на думи и в тяхното звучене. Нашата привързаност към езика прекрачва граници и поставя универсални въпроси. “Ехо” е поетичен и интимен портрет на малцинство, живеещо в епохата на глобализацията.

Recent Posts

Leave a Comment