БФФ 2014: “Тхалай Сагар – молитви във вятъра“

“Тхалай Сагар – молитви във вятъра“ (САЩ, 2014, Джошуа Лавинь, Александър Лавинь 12’/ “Thalay Sagar – prayers in the Wind”, USA, 2014, Joshua Lavigne, Alexander Lavigne 12’)

Джейсън Крък, Пол Максорли и Джошуа Лавинь посещават Индийските Хималаи, за да изкатерят нов маршрут по величествената 1500-метрова северна стена на Тхалай Сагар. Край свещените води на Ганг и сред извисяващите се върхове те намират къс от лед и гранит, който им помага да се издигнат над хаоса в живота им. Сетивата са пречистени и настроени към молитви във вятъра.

Recent Posts

Leave a Comment