БФФ 2014: “Китайски джем-сешън”

Премиера за България  – “Китайски джем-сешън” (Белгия, 2014, Еврар Ванденбом, 25’/ “China jam”, Belgium, Evrard Vendenbaum, 25’)

В своите непрекъснати търсения на големи девствени стени Шон Виалнуева, Никола Фаврес, Стефан Хансенс и Еврар Ванденбом през 2013 г. се насочват към една затънтена долина в Западен Китай. Там намират фантастично 1200-метрово скално ребро на един 5842-метров връх. При изкачването се сблъскват с няколко тежки снежни бури и сериозни технически трудности. Но като цялло се забавляват отлично и правят няколко невероятни музикални сесии. След 14-дневна битка стигат до върха, единствено за да си дадат сметка, че мечтите могат да се сбъднат както ако човек седи на дивана в хола си, така и в най-необикновената ситуация!

Recent Posts

Leave a Comment