БФФ 2014: “Твърдост”

Премиера за България – “Твърдост” (Франция, 2012, Етиен Валантен, 24’/ “An endurance life”/ “Une vie d’endurance” (France, 2012, Étienne Valentin, 24’)

Себастиен Шеню е бегач на свръхдълги разстояния. Всяка година участва най-малко в 20 планински ултрамаратона с дължина 120, 160 или 200 километра. Години наред с необикновена твърдост и настойчивост той поддържа формата си. Този филм е едно надникване в света на екстремния бегач с всичките му съмнения, трудности и удовлетворение от спечелената битка преди всичко със себе си.

 

Recent Posts

Leave a Comment