БФФ 2014: “АЛПИ 2.0”

Премиера за България – “АЛПИ 2.0” (Италия, 2014, Аурелио Лаино, Симона Касонато, Елена Негриоли, 56’) “ALPI 2.0” (Italy, 2014, Aurelio Laino, Simona Casonato, Elena Negriolli, 56’)

От две поколения семейството на Лоренцо успява да поддържа планинска хижа в националия парк “Стелвио”, на височина над 2000 метра. Лоренцо има мечтата да направи хижата си екологично автономна и устойчива, за да не нарушава деликатния баланс в природата. Същевременно иска хижата му да е свързана със света, а хората, които живеят там, да нямат нужда да  изоставят живота в планината. Филмът разказва за опитите на Лоренцо да осъществи мечтата си.

  • Международен фестивал на планинарския филм в Тренто, 2014 г.//vimeo.com/99726601
Recommended Posts

Leave a Comment