БФФ 2014: “Сбогом Света Мария: пет поколения по-късно Солива напускат прохода Лукмание”

Премиера за България – “Сбогом Света Мария: пет поколения по-късно Солива напускат прохода Лукмание” (Швейцария, 2013, Елиджи Дерунгс, 25’/ “Adia Sontga Maria- suenter 5 generaziuns bandunan ils Solivas il Lucmagn”/ “Farewell to Sontga Maria: after five generation the Solivas are leaving the Lukmanier Pass”, Switzerland, 2013, Eligi Derungs, 25’)

Името Солива скоро ще бъде само част от историята на гостоприемницата “Св. Мария” на прохода Лукмание. Габриела и Гион Луц-Солива са решили да я продадат. Не им е лесно – семейство Солива държат страноприемницата от 135 години. Преди двайсет години Габриела Луц-Солива и съпругът й купили сградата от абатството Дисентис. Трите им деца не искат и не могат да продължат семейната традиция, затова нямат избор и се налага да продадат хотела и да се сбогуват със Св. Мария. Ерата на Солива е към края си…

Recent Posts

Leave a Comment