Днес, на 29.11.2014 г., след като гледаха филмите от конкурсната програма, членовете на журито на 14-тия Международен фестивал на планинарския филм в Банско, решиха:

  1. Голямата награда на филма “Гласове от тундрата” (Холандия, 2013, Едвин Тромелен, Пол Енкелаар, 66’/ “Voices from tundra”, Netherlands, 2013, Edwin Trommelen, Paul Enkelaar, 66’);
  2. Специалната награда на журито на филма „Пазителката на планините” (САЩ, 2013 Алисън Ото, 24’/ “Keeper Of The Mountains”, USA, 2013, Allison Otto, 24’);
  3. Награда за български филм на “Мечтата Еверест” (България, 2014, Николай Стоянов, 54’/ “Everest dream”, Bulgaria, 2014, Nikolay Stoyanov, 54’);
  4. Награда на Община Банско за филм, отразяващ бита и културата на планинарските народи на филма “Лешоядите на Тибет” (САЩ, 2013, Ръсел О. Буш, 21’/ “Vultures of Tibet” (USA, 2013, Russell O. Bush, 21’);
  5. Награда за цялостна реализация в екстремни условия на филма “Стъпки по билото” (Словакия, 2013, Павол Барабаш, 53’/ “Stopy na hrebeni”/ “Footprints on the ridge”, Slovakia, 2013, Pavol Barabas, 53’);
  6. Награда за филм за планинарски спортове, приключения и изследвания “Шанс едно на хиляда” (Австрия, Великобритания, САЩ, Аржентина, 2014, Томас Дирнхофер, 101’/ “A Snowball’s Chance in Hell”, Austria/ UK/ USA/ Argentina, 2014, Thomas Dirnhofer, 101’).