Награди от Банскофилмфест 2012 / Awards 2012

Журито присъжда:

1. Голямата награда на филма “Книга за тундрата. Повест за Вуквукай – Малкия камък”, Русия, 2011, Алексей Вахрушев, 105’ (“Книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком камне”, Россия, 2011, Алексей Вахрушев, 105’)
2. Специалната награда на журито на филма “Ерар Лоретан, вдъхвайки аромата на небето”, Швейцария, 2011, Беноа Емон, 52’ (“Erhard Loretan, respire l’ ordeur du ciel”, Switzerland, 2011, Benoit Aymon, 52’)
3. Награда за български филм на филма “Водна паша”, България, 2011, Филип Трифонов, 21’ (“Water pasture”, Bulgaria, 2011, Philip Trifonov, 21’
4. Награда на Община Банско за филм, отразяващ бита и културата на планинарските народи на филма „Пътешествие за ярса”, Непал, 2011, Дипендра Бхандари, 55’ (“Journey to yarsa”, Nepal, 2011, Dipendra Bhandari, 55′)
5. Награда за цялостна реализация в екстремни условия на филма “Полет от Еверест”, САЩ, Непал, 2011, Хамилтън Певек, 28’ (“Hanuman Airway: fly over Everest”, USA, Nepal, 2011, Hamilton Pevec, 28’)
6. Награда за филм за планинарски спортове, приключения и изследвания на два филма:
“Мълвежът на татранските върхове”, Словакия, 2011, Павол Барабаш, 55’ (“Pribehy tatranskich stitov”/ “Tales of the Tatra Mountains Peaks”, Slovakia, 2011, Pavol Barabas, 55’)
и на филма
“Валтер Бонати – с мускули, сърце и ум”, Италия, 2012, Микеле Империо, Фабио Пагани, 72’ (“Walter Bonatti – con i muscoli, con il cuore, con la testa”, Italy, 2012, Michele Imperio, Fabio Pagani, 72’)

Специално споменаване от журито за филмите:

1. “Поздрави от Шар планина”, Холандия, 2012, Ерик Фуско, 15’ (“Greetings from the Sar Mountain”, Netherlands, Erik Fusco, 15’)
2. „Невиждани върхове“, България, 2012, Николай Петков, Дойчин Боянов и Михаил Михайлов

Сдружение „Международен фестивал на планинарския филм“ присъжда награда на филмите:

1. „Изгубената зима”, България, 2012, Стоил Димитров, Емануил Емануилов, 30’
2. “Снежна линия”, България, 2012, Георги Гигов, 40’

Жури: Йежи Порембски (Полша), Лука Бих (Италия), Радослав Спасов, Иван Обрейков, Камен Алипиев

The Jury awarded:

1. Grand Prix for the movie “Book of the tundra”, Russia, 2011, Alexey Vahrushev, 105’.
2. Judges Special Award for the movie “Erhard Loretan, respire l’ ordeur du ciel”, Switzerland, 2011, Benoit Aymon, 52’.
3. Award for Bulgarian Film for the movie “Water pasture”, Bulgaria, 2011, Philip Trifonov, 21’.
4. Municipality of Bansko Award for the film of special value for representing the life and culture of mountain people for the movie “Journey to yarsa”, Nepal, 2011, Dipendra Bhandari, 55′.
5. Award for complete realization in extreme conditions for the movie “Hanuman Airway: fly over Everest”, USA, Nepal, 2011, Hamilton Pevec, 28’.
6. Prize for the film about alpine sport, exploration or adventure for two movies:
the movie “Tales of the Tatra Mountains Peaks”, Slovakia, 2011, Pavol Barabas, 55’
and the movie “Walter Bonatti – con i muscoli, con il cuore, con la testa”, Italy, 2012, Michele Imperio, Fabio Pagani, 72’

Special mentions for the movies:

1. “Greetings from the Sar Mountain”, Netherlands, Erik Fusco, 15’
2. “Unseen peaks”, Bulgaria, 2012, Nikolay Petkov, Doychin Boyanov, Mihail Mihaylov, 27’

The International Mountain Film Festival Association awarded:

1. „The Lost Winter“, Bulgaria, 2012, Stoil Dimitrov, Emanuil Emanuilov, 30′
2. „Snow Line“, Bulgaria, 2012, Georgi Gigov, 40′

Jury: Jerzy Porębski, Luca Bich, Radoslav Spassov, Ivan Obreykov, Kamen Alipiev

Recent Posts

Leave a Comment