“Антон Крупичка – предназначението” (Италия)

Премиера за България

“Антон Крупичка – предназначението” (Италия, 2017, Дамяно Левати, 15’/ “Anton Krupicka – Purpose”, Italy, 2017, Damiano Levati, 15’)

Всяка сутрин, ставайки от сън, Антон, търси осмисляне на своя ден. Крачейки сред природата, той търси хармония, която превръща живота в низ от положителни емоции.

Всяка сутрин, ставайки от сън, Антон, търси осмисляне на своя ден. Крачейки сред природата, той търси хармония, която превръща живота в низ от положителни емоции.

 

Recent Posts

Leave a Comment