Анапурна – след неуспешната атака всички са в базовия лагер

Опитът за изкачване на Анапурна (8091 м) завърши на около 7800 м. Силният вятър и повсеместното обледеняване не позволиха на участниците в атаката да се приближат до върховата част на масива.

annapurna-1

Анапурна – поглед от въздуха

В групата, която стигна най-високо, бяха Атанас Скатов (България), Йост Кобуш (Jost Kobusch, Германия) и Давид Клайн Унгария (David Klein, Унгария). Останалите близо 30 човека се отказваха последователно на по-малки височини. Засега е неизвестно кой е действал с кислород, кой – без.

Перспективите за изкачване на Анапурна през тази пролет за нееднозначни. От една страна, маршрутът до лагер 4 (7000 м) е прокаран, което благоприятства евентуален нов опит. Но от друга, както е споменавано нееднократно, Класическият маршрут от север с повишаването на температурите в края на април и през май става все по-опасен и рискован, все по-заплашен от лавини и мощни срутвания на ледени маси.

Желаещите да стигнат до 8091 м оредяват. Част от намиращите се в базовия лагер стягат багажа си, за да го напуснат, не виждайки шанс за успех…

На водещата снимка – Анапурна от север

По:

www.altitiudepakistan.blogspot.com

Recent Posts

Leave a Comment