БФФ 2015: “Ехо от Тирол с „Алмкланг”, Германия

Българска премиера на филма:

 

“Ехо от Тирол с „Алмкланг” (Германия, 2014, Фуми Такаянаги, 20’/ “Almklang halt nach”/ “Alpine Rings Linger”, Germany, 2014, Fumi Takayanagi, 20’)

Както винаги, животът на фермерите в Тирол започва отначало – със закарването на кравите на високите алпийски пасища. Колко простички, екологично чисти и устойчиви са отношенията между хора и природа в планината! Филмът изследва опита и знанията за взаимодействието между климата, релефа, дивият животински и растителен свят, добитъка и техниката. Той описва и един съвременен модел на дребно земеделие, опрян на колективните усилия на семейства и родове. Но картината не е никак идилична, защото се очертава конкуренцията – като поминък – на зимния туризъм, към който се насочват мнозина. И дали хлопатарите на кравите по високите алпйски пасища не са тревожен звън, предупреждаващ за бъдещо развитие в съвсем друга посока?

–           Участие в Деня на етнографския филм в Любляна (Словения, март 2015 г.) и във фестивала “Филмови дни, посветени на баварската гора’ 2015” в Нойшьонау (Германия, юни 2015 г.).

 

Recent Posts

Leave a Comment