Алексей Жалов

Алексей Жалов – спелеолог, ръководител на многобройни български и международни спелео експедиции, автор на множество книги, статии и филми, дългогодишен заместник председател на Българската федерация по спелеология, изследвал повече от 1000 пещери в България, Испания, Франция, Гърция, Виетнам, Китай, Албания.

Recent Posts

Leave a Comment