Ако имате намерение да посетите Кавказ…,

… трябва да знаете за промените в Административния регламент на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС, Федеральная службы безопасности России) за издаване на пропуски за влизане (преминаване) на лица и транспортни средства в граничната зона.

Текстът на карикатурата: “Сега и мишка не може

да се промъкне през границата”

Съобщението на ФСС гласи, че измененията ще засегнат влизането в граничните зони на Русия на чуждестранни граждани – и тези, на които са необходими визи, както и тези, за които визи не се изискват.

Съгласно документа*, сведенията, необходими за издаване на пропуск, трябва да се подават 60 дни преди планираното пътуване!!! А списъка на тези сведения влизат копие на скенер от паспорта, но то не е главното.

Цитат от документа:

“Ходатайството за издаване на пропуск съгласно приложения 5 и 6 към Административния регламент.

Към заявлението на гражданите към организацията (ФСС – бел. пр.) за издаване на колективни пропуски за влизане (преминаване) на лица и транспортни средства в (през) граничната зона се прилагат поименни списъци в три екземпляра на групите граждани, организирано влизащи (преминаващи) в (през) граничната зона 1, в които се посочват:

–          фамилия, име, презиме (последното – при наличие), дата и място на раждане, местожителство (местопребиваване) на гражданина;

–          серия, номер, дата и място на издаване на документа, удостоверяващ самоличността на гражданина;

–          номер и срок на валидност на визата [за чуждестранен гражданин (поданик) и за лица без гражданство, пристигащи в Руската федерация на основание на издадена виза];

–          серия и номер на миграционната карта и срок за пребиваване на територията на Руската федерация [за чуждестранен гражданин (поданик) и за лица без гражданство, пристигнали в Руската федерация по начин, който не изисква виза]“.

Както съобщава сайтът Risk.Ru, преди няколко дни директорът на базата “Безенги” Алий Анаев се свързал с граничното управление с надеждата, че в документа е допусната грешка. Но оттам потвърдили горепосочената информация…
“Т. е., продължава същия сайт, ако граждани от далечна чужбина вече трябва да планират пътуването си по-рано, то въобще не е ясно как сега могат да попаднат в много кавказки райони жителите на съседни страни, за които въобще не са необходими визи…”

–––––––––––––––

*//www.rg.ru/2014/03/12/fsb-dok.html

Recent Posts

Leave a Comment