Имаме два девиза – “Толкова много планини и толкова много погледи към тях” и “100% extreme, 100% adventure, 100% adrenaline”. А така също и претенцията, че единствени в България се занимаваме със съхраняване, популяризация и създаване на планинарска култура. Организирайки годишните международни кинофоруми и редица други филмови прояви, ние искаме да приближим към българския зрител многообразието на планините от цял свят.

Защото планините заемат малка част от повърхността на планетата, но почти няма област от живота, върху която да не оказват влияние. И защото те са не само естествен декор за практикуването на многобройните планинарски спортове и източник на естетическа наслада и вдъхновение. Най-красивите и най-привлекателните от тях са разположени в едни от най-бедните страни. Понякога са арена на военни действия и кървави конфликти или пък терен за действия на метежнически и сепаратистки групировки.

Не са един и два екологичните проблеми – в резултат на неразумната човешка намеса в крехките планински екосистеми чрез стопанска дейност, като последица от стълпотворенията на алпинисти и трекери в подножията и по склоновете на отделни върхове или като резултат от нарушаването на принципа за “нулево вмешателство” в чертозите на планината.

Ние вие предлагаме едно дълго пътешествие – от Огнена Земя до Чукотка и от Тасмания до Аляска и Гренландия. Без нито за момент да забравяме, че най-близо до сърцето ни са планините на България и хората, които ги обитават, и тези, чийто контакт с върховете и планините осмисля битието им.

Да тръгваме!