Това лято из Пирин, Славянка и Стара планина

Следващият вторник, 25 септември 2012 г., домакин на традиционната среща ще бъде не Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, а галерията на Полския институт – София 1000, ул. [...]

„Две седмици в Алпите – ферати, върхове, пътеки“

Новият сезон на традиционните срещи в Биологическия факултет* на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” ще започне в 19.30 часа на 18 септември 2012 г. в 259-та аудитория с презентацията на [...]

„Медицина за пътешественици” – на 6 и 7 октомври 2012 г. в Aula Maxima на болницата “Св. Екатерина”

Медицина за пътешественици е цикъл от лекции на тема оцеляване, поведение в екстремни ситуации и справяне с медицински проблеми по време на пътешествия и приключения. Насочена е към [...]