“Камаро” (“Роб”), Непал, 2015, Арун Део Джоши, 23’/ “Kamaro” (“A Slave”), Nepal, 2015, Arun Deo Joshi, 23’]

“Камаро” (в литературен превод – “робски труд”) е форма на робство, съществувала в Непал до края на ХХ век. Традиционната практика в продължение на векове, особено в планинските райони на Непал, се запазила на места и до днес, макар и в променен вид. Филмът е история на едно семейство, чиито членове са роби на едър земевладелец от долината Синджа в Карнали – една от най-бедните и най-изостаналите зони (зона е съвременнара административна единица в страната) на днешен Непал.

Leave a Comment