Презентация на Иван Кожухаров

Иван започва да се катери на 15 години. И бързо стига до елита на българския алпинизъм. На прага на голямата му кариера в планините по света, на 1 август 1990 г., при изкачване на Пти Дрю във Френските Алпи, попада в обсега на голямо скално срутване и получава тежки контузии. Лекарите във Франция не дават големи надежди. Хеликоптерът продължава към Женева. След десет години и десет операции Иван започва да участва в изкачвания и в полети с параплан – винаги заедно със и благодарение на приятелите си. Във всекидневния си живот Иван Кожухаров работи в сферата на финансите. Владее четири езика – френски, немски, английски и руски. На всички говори тихо, почти шепнешком. Но казва, че не е нужно да си викаме, за да се чуем. А също, че сам по себе си животът няма особено голям смисъл. Ние сме тези, които трябва да открием смисъла на своето съществуване и да го изпълним с ценности и съдържание. И че в огромна степен това зависи единствено от нас самите.

Start typing and press Enter to search