“Път нагоре” (Чехия, 2015, Давид Чалек, 100’)

Биографичен филм за първия чешки алпинист, стъпил на всичките 14 главни осемхилядника на Земята – Радек Ярош. Но това не е само разказ за изкачванията на алпиниста, а и за чувствата и вълнения на неговото семейство, което се опитва да се справи със своите опасения и страхове, правейки – отчаяни понякога – опити да разбере и да се примири с неговото увлечение. В по-широк план това е опит за по-дълбоко вглеждане в човешките способности за преодоляване на екстремно трудни препятствия не само във физически смисъл. Радек Ярош казва: “Снимахме на места, където организмът получава само една трета от необходимия му кислород и където мнозина биха били изплашени до смърт. Но това не е екшън или поредица от красиви кадри, а кинодокумент за моите съмнения, терзания, проблеми и радости”. https://vimeo.com/144891115

Start typing and press Enter to search