“Конете на последното забранено кралство” (Непал, САЩ, 2013, Софи Диа Пегрум, 58‘)

Конят винаги е имал ключово място в културата и духовността на Мустанг и Непал. На границата с Китай, в отмиращата средновековна култура на Мустанг, богатството се измерва с коне, а конната езда е нещо толкова неотменимо присъщо, колкото дишането. В това далечно хималайско кралство завлядяващите конни надбягвания по време на празника Яртунг са фон за разказите на хора от Ло Мантанг, Джхаркот и Муктинат за натиска на глобализацията върху битието им. Българска премиера.

Start typing and press Enter to search